Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna daripada makhluk ciptaan allah yang lainnya. Tetapi terkadang dengan kesempurnaannya manusia lupa dengan yang menciptakannya. Kita sering lalai dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Terlebih kadangkala manusia sebaliknya yaitu menjadi orang yang musyrik, yang menjalankan semua larangan Allah yang seharusnya dijauhi dan ditinggalkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kedalam golongan orang yang musyrik tersebut.

Selain itu juga kita sering melakukan perbuatan tercela terhadap manusia yang allah sangat tidak sukai, seperti sifat serakah. Kita sebagai manusia terkadang merasa tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Ingin terus bertambah dan bertambah yang tidak disertai dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Kita ambil contoh kecil seperti yang sering terjadi pada Negara ini, para pemimpin kita yang banyak tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Mereka berbuat korupsi demi memenuhi keserakahannya. Sungguh ironi, mereka seorang pemimpin yang seharusnya melindungi dan memberi teladan bagi rakyatnya, dan mereka berbuat yang tidak seharusnya mereka lalukan diatas penderitaan orang banyak.

Iklan